ช่างเลือก-กล้องวงจรปิด-MHD
ช่างเลือก-กล้องวงจรปิด-MHD